Слайд-шоу

Навчання дорослих

       

     


(044) 599-699-6
(044) 587-750-5
(050) 312-580-9

Ми в соцмережах  

LESIKAURA2009@GMAIL.COM

 

 

Центр «УРА» пропонує навчальні програми комплексного інтелектуального розвитку, засновані на вивченні трьох китів сучасної освіти - російської, української та англійської мов. Програма складається з двох рівнів навчання:

Зміст комплексної програми навчання «Динамічне читання»:

динамическое чтение для взрослых

Освоєння технік швидкочитання (горизонталь; вертикаль), що дозволяють збільшити швидкість читання в 2-4-8-10 разів.

Правила сприйняття друкованої та усної інформації
Метод організації якісного розуміння і контролю сприйняття інформації
Увага. Концентрація і роль спостережливості.
Тренінг уваги (вправи, психотехніки).
Тренінг пам'яті. Ейдетика. Мнемотехніки.
Метод довготривалого запам'ятовування.
Метод запам'ятовування порівняльними категоріями.
Фільтруюче сприйняття.
Предметно-логічні структурні схеми для поліпшення запам'ятовування.
Узагальнення та аналітична обробка великих обсягів інформації. Метод смислового скорочення.
Метод роботи з професійної та навчальною інформацією.
Сучасні методи конпектування.
Метод створення короткого опорного конспекту. Аналітичне узагальнення.
Розподіл цілей і часу.
Метод антиципації.
Метод пізнавального читання.
Метод інтегрального сприйняття.
Риторика.
Метод усного відтворення будь-якої інформації.
Побудова інформативної мови.
Ділове спілкування.
Метод організації ефективного навчання.
Психологічна підготовка до іспитів.
Теорія і практика самонавчання.
Напрацювання індивідуального стилю сприйняття та аналізу різноманітної інформації.
Заключна тема. Динамічне читання. Роль індивідуального стилю сприйняття та аналізу інформації для інтелектуального та професійного зростання.
РЕЗУЛЬТАТИ:
техника скорочтения
Освоєння декількох технік швидкочитання.
Практичне вміння використовувати різні техніки швидкочитання залежно від складності та обсягу інформації.
Збільшення швидкості сприйняття інформації в 2-10 разів.
Підвищення якості розуміння.
Риторичні навички дозволяють викладати матеріал ясно, інформативно, доступно, розділяючи інформацію на логічні структурні частини.
Володіння лаконічним і ясним викладом ділової (профессіональної або навчальної інформації).
Навичка узагальнення, систематизації інформації.
Робота з опорами і підвищення лексичного запасу дозволяє свідомо збільшити обсяг особистих знань, сформувати навик точного розуміння складної інформації, розвиваючи абстрактне, образне і логічне мислення.
Збільшення обсягу пам'яті.
Швидкісне запам'ятовування прийомами ейдетики телефонів, імен, іноземних слів, географічних назв.
Досягається високий рівень уважності.
Уміння зосередиться, відключитися від зовнішніх і внутрішніх подразників.
Навичка швидкої обробки великих обсягів інформації з економією часу.
Визначення особистих цілей і розподіл часу при роботі з інформацією.
Навичка конспектування інформації (усної та прочитаної).
Практичне уміння раціонально організовувати навчальну діяльність з різних дисциплін.
Можливість не лише засвоювати готові знання, а й творчо підходити до процесу самоосвіти.
Оволодіння прийомами саморегуляції в умовах стресу (складання іспитів, заліків, проведення доповідей).
Розширення сфери інтересів та інтелектуальний розвиток.

Тривалість навчання: 10-12 занять по 1,5-2 год,
залежно від кількості слухачів